Zásada ochrany osobních údajů


Ochrana osobních údajů je pro dikobraz.cz důležitá.

Tato stránka popisuje druh informací, které sbíráme, jak s nimi nakládáme a jak je používáme.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které identifikují vaši osobu. Je to vaše jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a rok narození. Nesbíráme informace od jiných, než zaregistrovaných členů, nicméně můžeme přijímat tyto informace od vás, když je dobrovolně poskytnete při používání dikobraz.cz, zejména otevřením členského účtu, nebo při komunikaci s námi. Obecně platí, že pokud vyžadují platné zákony, nebudeme zpřístupňovat vaše osobní údaje třetím stranám bez vašeho souhlasu a nikdy je nebudeme nikomu prodávat.

  1. Nepřihlášený uživatel - Můžete sledovat obrázky na dikobraz.cz bez nutnosti založení účtu. Dále pak používat komentáře, sdílení a like sociální sítě Facebook.
  2. Přihlášený uživatel - Můžete nahrávat obrázky, psát příspěvky do Fóra a komentovat je. Pro registraci je zapotřebí poskytnout základní osobní údaje, včetně vaší e-mailové adresy a hesla při vytváření účtu na dikobraz.cz. Heslo se používá k ochraně vašeho účtu před neoprávněným přístupem třetích osob. Účet dikobraz.cz umožňuje přístup k mnoha našim službám, které nejsou přístupné bez registrace. Můžete používat perzonalizované funkce. Název účtu se zobrazí ostatním uživatelům, kteří jsou tedy schopni vás kontaktovat prostřednictvím zpráv a komentářů. Vaše e-mailová adresa nebude zobrazena. Všechny obrázky, které se rozhodnete nahrát na dikobraz.cz, mohou být dále šířeny prostřednictvím internetu a dalších mediálních kanálů a mohou být viděny veřejností. Nechceme používat e-mailovou adresu nebo jiné osobní údaje pro zasílání obchodních nebo marketingových zpráv bez vašeho předchozího souhlasu pouze jako součást konkrétního programu nebo funkce, pro které budete mít možnost se přihlásit. Můžeme však použít vaši e-mailovou adresu bez dalšího souhlasu pro nemarketingové nebo administrativní účely (např. upozornění na významné změny stránek dikobraz.cz pro účely zákaznických služeb).
  3. Přihlášený uživatel (Autor) - Jste-li autorem kreslených vtipů, poskytujete identifikovatelné informace k vašim obrázkům prostřednictvím dikobraz.cz pro potřeby jejich snadného vyhledání. Tyto informace (včetně vašeho jména) pak používáme k provozu, udržování a poskytování vlastností a funkčnosťí webu dikobraz.cz.

Neosobní údaje

Neosobní údaje jsou informace, které Vás neidentifikují jako jedince. Neosobní údaje obsahují informace, jako je typ prohlížeče, URL předchozí webové stránky, kterou jste navštívili, webové stránky a reklamy, které jste zobrazili nebo vybrali, a druhy služeb, které používáte. Můžeme automaticky shromažďovat určité typy neosobních informací o vás, když používáte dikobraz.cz. Tyto neosobní informace od vás shromažďujeme a vy je dobrovolně poskytujete.

  1. Obsah nahraný na web - Veškeré osobní údaje, nebo obrazový obsah, který dobrovolně zveřejníte online (uložením na web dikobraz.cz, na diskuzních fórech, ve zprávách a komentářích, ve vašem profilu nebo stránce, apod.) jsou veřejně k dispozici a mohou být shromažďovány a využívány třetími osobami.
  2. Zlepšování našich služeb - Můžeme zveřejnit neosobní údaje v souvislosti se zlepšením služeb, které nabízíme s cílem usnadnit naše marketingové úsilí. Může se jednat např. o dobu vašeho používání webu dikobraz.cz, obrázky a oblíbené. Dále pak četnost a velikost datových přenosů, tak jako informace, kam nejčastěji klikáte na dikobraz.cz (včetně prvků uživatelského rozhraní, nastavení a další informace). Pokud jste přihlášeni, můžeme přiřadit tyto informace k vašemu účtu. Tyto informace můžeme kombinovat, abychom zjistili, které oblasti dikobraz.cz jsou nejpopulárnější, a jak jsou využívány naše služby. Sběrem těchto souhrnných informací a analýzy můžeme přispět ke zlepšení služeb webu.

Třetí strany

Nechceme kontrolovat porušování zásady ochrany osobních údajů našich inzerentů, webové stránky třetích stran, na které odkazujeme, nebo jiné třetí strany, které mají webové stránky spojené s dikobraz.cz. Pokud kliknete na reklamu nebo odkaz webů třetích stran, budou se zásady ochrany osobních údajů řídit jejich pravidly. Za jednání těchto třetích stran nepřebíráme žádnou odpovědnost, pokud jde o použití vámi poskytnutých informací těmto stranám. Proto se ujistěte, že jste si vědomi toho, že některé služby třetích stran nebo webové stránky, na které se odkazuje z webu dikobraz.cz, mají vlastní postupy sběru informací a zásady ochrany osobních údajů.

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webové analytické služby poskytované společností Google, Inc ("Google"). Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, s cílem analyzovat, jak uživatelé používají webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy na server společnosti Google ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv na internetových stránkách činnosti provozovatelů internetových stránek a budou poskytovat další služby týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím stranám, pokud to bude vyžadovat zákon, nebo pokud takovéto třetí osoby budou zpracovávat informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoliv jinými daty, která Google vlastní. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že pokud to uděláte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a pro účely stanovené výše.

Žádná absolutní záruka

I když budeme vynakládat přiměřené úsilí, aby byla zachována důvěrnost vašich informací, přenosy informací na internetu nejsou nikdy dokonale bezpečné. Proto nepřebíráme žádnou odpovědnost za zveřejnění některých z vámi poskytnutých osobních údajů v důsledku chyb při přenosu, neoprávněnému přístupu třetích stran nebo z jiných příčin mimo naši přiměřenou kontrolu. Měli byste být vždy opatrní a zodpovědní, kdykoliv zveřejníte jakékoliv informace online. Mějte prosím na paměti, že ochrana vašeho soukromí začíná u vás.

Přijetí ochrany osobních údajů.

Pokud používáte dikobraz.cz, přijímáte podmínky této ochrany osobních údajů a my tak budeme mít právo použít vaše informace, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte, aby vaše informace byly použity v některém ze způsobů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, musíte ihned přestat používat dikobraz.cz. Vyhrazujeme si právo kdykoliv tyto podmínky změnit. Pokud se rozhodneme změnit naše zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme je předem na příslušeném fóru zde na webu nebo kontaktováním prostřednictví e-mailu, takže budete vždy informováni o tom, jaké informace shromažďujeme, jak a za jakých okolností je použít a zveřejnit, jestli vůbec. Pokud se v jakémkoliv okamžiku rozhodneme použít vaše osobní údaje jiným způsobem, než je uvedeno, budeme informovat uživatele s účtem na dikobraz.cz prostřednictvím e-mailu. Bez výslovného souhlasu uživatele nebudeme používat osobní údaje způsobem odlišným, než je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Budeme používat informace v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy týkající se této ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím zde.

Usměj se na Dikobrazu
Přihlas se nebo Klikni a koukej