Entity modal dialog


Námět na vtip č. 16920

Policejní mluvčí s mikrofonem redaktorky u pusy nad řekou plnou mrtvých ryb a text: Kyanid je prudce jedovatá, extrémně nebezpečná látka podléhající přísné kontrole a evidenci jak při výrobě tak při dalším nakládání s ní. Z tohoto důvodu se nám nepodařilo zjistit, komu ta cisterna chybí.

Nakreslíte to?

Zpět do námětů