Smutek


Podnět: ztráta hodnoty, neúspěch Reakce: pláč, apatie

Stránky